Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις επιστροφών

Με στόχο πάντα την δική σας εξυπηρέτηση έχουμε αναπτύξει μια πολιτική επιστροφών και ακυρώσεων αγορών που δεν καλύπτει απλώς τις περιπτώσεις των ελαττωματικών προϊόντων αλλά σας επιτρέπει να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε αν αυτό δεν σας ικανοποιεί.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Στην περίπτωση που παραλάβετε ένα ελαττωματικό προϊόν έχετε το δικαίωμα να το επιστρέψετε πίσω σε εμάς και να σας το αντικαταστήσουμε με ένα καινούργιο. Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα για την επιστροφή του προϊόντος αλλά και για την αποστολή του καινούργιου καλύπτονται εξ ολοκλήρου από εμάς. Η εξακρίβωση της ελαττωματικότητας του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται κατά την παραλαβή του και με την παρουσία του μεταφορέα που σας το παρέδωσε, επίσης για να γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση που το παραλάβατε (εξαρτήματα, συσκευασία, έντυπα συνοδευτικά του προϊόντος κτλ.).Στην περίπτωση αποστολής λάθος προϊόντος από εμάς θα γίνεται αντικατάστασή του με αυτό που αρχικά παραγγείλατε, τα έξοδα αποστολής για την διόρθωση του λάθους θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου εμάς. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος λόγο ελαττώματος αφού πρώτα έχει παραληφθεί από τον μεταφορέα χωρίς καμία επιφύλαξη, θα αποστέλλεται από εμάς στην εταιρία-προμηθευτή και αυτή θα μεριμνά για την αντικατάσταση ή την δωρεάν επισκευή του εφόσον δεν έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Τo Andamstore.gr σας δίνει την δυνατότητα να επιστρέψετε το προϊόν* που έχετε αγοράσει και να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο από την μεγάλη γκάμα μας για να καλύψετε με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες σας ή να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας*. Στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει να έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 14 ημερολογιακών ημερών. Το προϊόν που θα επιστρέψετε θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και θα πρέπει να επιστραφεί με όλα τα συνοδευτικά με τα οποία σας έχει παραδοθεί (συσκευασία, χαρτόνια, οδηγίες, συνοδευτικά έγγραφα κτλ.).Τα μεταφορικά έξοδα για την αλλαγή/επιστροφή του προϊόντος θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου εσάς, σε περίπτωση επιλογής ενός πιο οικονομικού προϊόντος η διαφορά των χρημάτων θα σας επιστραφεί εντός 3 εργάσιμων ημερών*.

*Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει για όλα εκείνα τα προϊόντα των οποίων δεν έχει αλλοιωθεί κανένα τους χαρακτηριστικό και/ή έγινε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

*Σε περίπτωση που κάνετε χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης και απαιτηθεί επιστροφή χρημάτων αυτή θα γίνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών για τις περιπτώσεις πληρωμής με αντικαταβολή.Αν η πληρωμή έχει γίνει με την χρήση πιστωτικής κάρτας θα ενημερώνεται η τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση .

Γενικά

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υποδηλώνει συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε το site. Η Ιστοσελίδα μας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους χρήσης.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η επωνυμία και το λογότυπο andamstore.gr που περιέχονται στη δικτυακή τοποθεσία www.andamstore.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας μας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Προστασία Προσωπικών Στοιχείων

Με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, συλλέγονται από τους πελάτες μας τα απαιτούμενα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των συναλλαγών τους, έναντι των οποίων η Ιστοσελίδας μας ακολουθεί τους όρους του παρόντος τμήματος και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα.

Η Ιστοσελίδα μας – κινούμενη πάντοτε εντός του νομικού πλαισίου – διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων μετά από ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς: Όταν δίνετε μια παραγγελία, προκειμένου να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό κατάστημα και να λάβετε ταυτότητα χρήστη, ζητάμε από σας να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), την διεύθυνση κατοικίας σας και το σταθερό σας τηλέφωνο. Η Ιστοσελίδα μας συλλέγει και χρησιμοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία για : τις ανάγκες υποστήριξης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής που επιθυμούν οι πελάτες να κάνουν με την Εταιρεία (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας κ.λ.π.). ,για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας/προώθησης πωλήσεων (ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας ,για την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων όσον αφορά τους πελάτες του ή / και τις αγορές τους στo www.andamstore.gr

Ασφαλή προϊόντα – Όροι εγγύησης:

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

  • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
  • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)
  • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή

Ταυτότητα επιχείρησης

Επωνυμία : ΑΝΔΡΑΛΑΣ Λ. – ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Μ. ΟΕ
ΑΦΜ : 801097063
ΔΟΥ : Ζ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Έδρα : ΜΑΡΑΣΛΗ 70 – ΤΚ. 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αριθμό ΓΕΜΗ : 149022106000